Aanpak

Elk project is een uniek project en verdient haar eigen aanpak, aandacht en uitvoering. Hieronder het aanbod van werkzaamheden die MIEK voor u tijdelijk of op project- en/of uurbasis kan invullen:

marketing & communicatieadvies

vertaling van uw marketingdoelstellingen naar een strategisch communicatieadvies en coördinatie voor product, project en/of organisatie

interne & corporate communicatie

ontwikkelen en uitvoeren van het communicatieplan, opstellen van het beleid en coordineren van de uitvoering ervan, in overeenstemming met strategie en directie

projectmanagement

plannen, organiseren van een (communicatie)project en aansturen van de betrokken personen

conceptvorming en teksten

ontwikkelen en implementeren van marketing- en communicatieconcepten voor advertenties, brochures, website, ed.

PR activiteiten en evenementen

ontwikkelen en tot uitvoering brengen van diverse promotionele activiteiten als beurzen, expertmeetings, openingen, bouwhandelingen

interim/detachering

tijdelijke invulling van communicatiefuncties voor projecten of afdelingen, of wanneer specifieke kennis ingebracht dient te worden voor een bepaalde periode