woningen Amsterdam

marketing / projectmanagement

De vraag

Voor de uitvoering van de werkzaamheden was een communicatieplan vereist waarin de communicatiestructuur duidelijk wordt.

de werkzaamheden

Opzetten en uitwerken van het communicatieplan voor de woningen aan de Banstraat. Hierin staat kort vermeld wie wat communiceert en op welke wijze met wie.

het resultaat

Een helder plan.